StatistikkStatistikk 

Adherents.com: Er en nettside med omfattende religionsstatistikk. Nettsiden organiserer sine statistiske data demografisk. Kildene består av offentlige data, ulike spørreundersøkelser, tall fra diverse organisasjoner og faglitteratur. Nettsiden er konfesjonsfri, og er heller ikke tilknyttet noen offentlig eller privat organisasjon. http://www.adherents.com/

ARDA (Association of Religion Data Archives): En statistisk databank basert i USA. Den ble opprinnelig stiftet for å tilgjengeliggjøre data om religion i USA, men i dag er statistikk fra hele verden tilgjengelig på siden. Nettsiden er finansiert av filantropiske stiftelser så vel som Chapman universitet og Pennsylvania State universitet. De produserer ikke egne data, men publiserer studier utført av andre. http://www.thearda.com/

CIA (Central Intelligence Agency) – The World Factbook: Hjemmesiden til den amerikanske etterretningstjenesten inneholder statistikk om religionssammensetningen i ulike land. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html

Pew Research Center’s Religion & Public Life Project: PEW Research Center er en av de beste kildene til religionsstatistikk på nettet. Tenketanken har sitt navn fra den oljerike Pew-familien, og er finansiert av en stiftelse etablert av dem. Den er mao. politisk og konfesjonelt nøytral. Ved siden av å samle nyheter om religion, og tolke data fra andre kilder, utfører PEW selv spørreundersøkelser. http://www.pewforum.org/

Religion Facts: Omfattende nettside drevet av en privatperson med interesse for religion. Kildene er til dels svært gamle, og grundig kildekritikk anbefales ved bruk av nettsiden. http://www.religionfacts.com/

World Christian Database: Nettsiden rommer blant annet Oxfords: World Christian Encyclopaedia. Nettsiden oppdateres av akademikere ved Center for the Study of Global Christianity. For full tilgang kreves det betalt medlemskap. Nettsiden rommer også informasjon om andre religioner enn kristendommen. http://worldchristiandatabase.org/wcd/default.asp

 

Kommentarer er stengt.