Referansearkiv

Hvilke symboler bruker vi?

Hvilke symboler bruker vi?

Har vårt samfunn noen særlige symboler vi benytter oss av? Hva er betydningen deres? I hvilke sammenhenger blir de brukt?

Les mer »

Hvordan forholder vi oss til arkitektur?

Hvordan forholder vi oss til arkitektur?

Har vi forsamlings- eller gudshus med en særlig arkitektonisk utforming? Er det i så fall en særlig hensikt med utformingen, og ligger det en historie bak?

Les mer »

Hvordan forholder vi oss til musikk?

Hvordan forholder vi oss til musikk?

Hva er vårt forhold til musikk? Kan musikk benyttes i rituelle sammenhenger? Er det noen musikkformer som ikke kan benyttes, eller som anses som upassende?

Les mer »

Hva slags kunst har vi?

Hva slags kunst har vi?

Hva slags kunst benyttes av vårt samfunn? Er det noen kunstformer eller kunststiler vi setter særlig høyt? I hvilke sammenhenger blir kunsten brukt? Er det noen kunstformer som anses som upassende?

Les mer »

Hva er skjønnhet?

Hva er skjønnhet?

Hva er skjønnhet? Er skjønnhet viktig? Kan skjønnhet i noen tilfeller virke distraherende og/eller forledende?

Les mer »