Referansearkiv

Finnes det noen rettferdighet utover den vi mennesker selv sørger for?

Finnes det noen rettferdighet utover den vi mennesker selv sørger for?

Finnes det en eller annen form for endelig rettferdighet i kosmos? Vil vi noensinne oppleve en rettferdig orden på jorden?

Les mer »

Hva er en optimal fordeling av goder og plikter?

Hva er en optimal fordeling av goder og plikter?

Hvordan kan vi komme frem til en best mulig fordeling av rettigheter og goder på den ene siden, og plikter og byrder på den andre?

Les mer »

Hva er rettferdighet?

Hva er rettferdighet?

Hva er egentlig rettferdighet? Hvordan oppnår man rettferdighet?

Les mer »

Hva bør vi bygge lovene våre på?

Hva bør vi bygge lovene våre på?

Hvor bør vi hente verdiene våre fra? Og hva bør vi bygge våre normer, regler og lover på?

Les mer »

Har man noen gang rett til å drepe?

Har man noen gang rett til å drepe?

Er livet hellig og ukrenkelig, eller har man i noen tilfeller rett til å drepe? Finnes det tilfeller hvor man faktisk har en plikt til å ta liv?

Les mer »

Hvilke eksempler har vi på rett livsførsel?

Hvilke eksempler har vi på rett livsførsel?

Hvem er våre moralske forbilder? Har det noensinne levd fullstendig rettskafne mennesker? Er det i så fall et mål å leve som dem? Har vi fortellinger som tjener som eksempler til etterfølgelse, eller til avskrekking, som vi benytter oss regelmessig av i vårt samfunn?

Les mer »

Hvordan bedømmer man hva som er rett og galt?

Hvordan bedømmer man hva som er rett og galt?

Hvordan går man frem for å skille rett fra galt? Hva skal til for å bli et rettskaffent menneske? Har vi egne eksperter som kan bedømme hva som er rett og galt, og formidle det til våre medlemmer?

Les mer »

Har mennesker fri vilje?

Har mennesker fri vilje?

Er mennesker i stand til å treffe frie valg? Er vi helt eller delvis ansvarlige for våre handlinger? Eller er alt, inkludert hva vi sier og gjør, forutbestemt?

Les mer »

Hvorfor finnes lidelse?

Hvorfor finnes lidelse?

Hva er forklaringen på at det finnes så mye vondt i verden? Er lidelse utelukkende negativt, eller tjener den også et formål? Er det mulig å tenke seg en verden uten lidelse?

Les mer »

Hva kjennetegner et godt liv?

Hva kjennetegner et godt liv?

Hvordan kan man gjøre det meste ut av årene man lever her på jorden? Og hvordan kan man bedømme hvorvidt man har brukt livet godt?

Les mer »

Hva er viktigst av likhet og likeverd?

Hva er viktigst av likhet og likeverd?

Er prinsippene om likhet og likeverd bestandig forenelige, eller står de i blant i motsetning til hverandre? Hva mener vi i så fall veier tyngst av likhet og likeverd?

Les mer »