Referansearkiv


Har vi en formell form for teologi?

Har vi en formell form for teologi?

Har vi en formell form for teologi? Har vi også en autoritativ institusjon som er utforskende og normgivende med hensyn til formulering av vår tradisjons sannheter? Hvem er det i så fall som har autoritet til å avgjøre om noe er å regne for sant eller ikke?

Les mer »

Kan den naturlige verden lære oss noe om det hellige?

Kan den naturlige verden lære oss noe om det hellige?

Kan den naturlige verden si oss noe om det hellige? Er det naturlige og det hellige adskilt, er det forbundet, eller er det ett og det samme?

Les mer »

Kan lekmenn søke kunnskap på egen hånd i vår tradisjon?

Kan lekmenn søke kunnskap på egen hånd i vår tradisjon?

Kan man som lekmann selv søke kunnskap innenfor vår tradisjon, eller trenger man veiledning fra eksperter? Er det tilrådelig for lekmenn å gå direkte til de hellige tekstene, eller søke innsikt gjennom bønn, meditasjon og selvstendig refleksjon? Eller er det en fare forbundet med denne formen for alenegang?

Les mer »

Hvordan forholder vi oss til vitenskap?

Hvordan forholder vi oss til vitenskap?

Hvordan forholder vi oss til vitenskap? Finnes det eksempler på at vitenskapelige teorier strider med vår tradisjons lære?

Les mer »

Har vi hellige tekster?

Har vi hellige tekster?

Har vi tekster som vi betegner som hellige? Hvordan forholder vi oss i så fall til dem som kilder til kunnskap, såvel som verdier og normer?

Les mer »

Hva er kunnskap?

Hva er kunnskap?

Hva er kunnskap, og hvilke kilder til kunnskap finnes om de spørsmål vår tradisjon er opptatt av? Er hellige skrifter en kilde til kunnskap? Oversanselige erfaringer? Empiri?

Les mer »