Referansearkiv

Hva skjer med oss når vi dør?

Hva skjer med oss når vi dør?

Opphører vår eksistens ved døden? Har våre handlinger i dette livet konsekvenser for vår skjebne i et eventuelt liv i det hinsidige?

Les mer »

Har mennesket en forpliktende særstilling i naturen?

Har mennesket en forpliktende særstilling i naturen?

Har mennesket en særstilling i naturen? Gir dette oss i så fall et særlig ansvar for å ta vare på dyrene og naturen omkring oss?

Les mer »

Hva skiller mennesket fra andre dyr?

Hva skiller mennesket fra andre dyr?

Er det noen vesensforskjell mellom dyr og mennesker? Har naturen og dyrene det samme opphavet som mennesket?

Les mer »

Hva er det høyeste målet et menneske kan håpe å oppnå?

Hva er det høyeste målet et menneske kan håpe å oppnå?

Hva bør mennesket strebe etter å oppnå i vår begrensede tid her på jorden? Og hvordan vet vi at vi har oppnådd målet vårt?

Les mer »

Er mennesker i utgangspunktet gode eller onde?

Er mennesker i utgangspunktet gode eller onde?

Er mennesker gode eller onde i utgangspunktet? Er vi både gode og onde? Eller er vi ingen av delene?

Les mer »

Har mennesket en sjel?

Har mennesket en sjel?

Har mennesket en sjel og/eller ånd? Hvordan er i så fall forholdet mellom menneskets immaterielle bestanddeler og vår fysiske kropp?

    , , , ,
   
Les mer »

Hvordan ble mennesket til?

Hvordan ble mennesket til?

Hvordan oppstod vår art? Var det en plan bak menneskets tilblivelse?

Les mer »