Referansearkiv

På hvilken måte bidrar vi til å gjøre samfunnet bedre?

På hvilken måte bidrar vi til å gjøre samfunnet bedre?

Det er mange måter man kan bidra på for å gjøre samfunnet bedre. Hva er vårt tros- eller livssynssamfunns bidrag til et bedre samfunn? 

Les mer »

Finnes det lover vi setter høyere enn landets verdslige lover?

Finnes det lover vi setter høyere enn landets verdslige lover?

Finnes det lover, regler og prinsipper som vårt samfunn setter så høyt at de trumfer landets verdslige lover dersom disse kommer i konflikt med hverandre?

Les mer »

Bør vi motta støtte fra staten?

Bør vi motta støtte fra staten?

Bør staten gi støtte til tros- og livssynssamfunn som vårt? Eller er det viktig at tros- og livssynssamfunn er selvfinansierte og økonomisk uavhengige?

Les mer »

Hvordan forholder vi oss til nasjonale feiringer?

Hvordan forholder vi oss til nasjonale feiringer?

I Norge har vi en rekke nasjonale feiringer. Blant annet frigjøringsdagen, syttende mai, kongelige bryllup og lignende. Hvordan forholder vårt samfunn seg til disse nasjonale feiringene?

Les mer »

I hvilken grad ønsker vi å delta i det politiske liv?

I hvilken grad ønsker vi å delta i det politiske liv?

Hvordan forholder vi oss til politikk? Er det områder hvor vi mener det er viktig å engasjere oss for å påvirke politikken i den retning vi mener er riktig? Hvordan forholder vi oss til medlemmer som er aktive innen politikken?

Les mer »