Referansearkiv

Hvordan blir man innviet i vårt fellesskap?

Hvordan blir man innviet i vårt fellesskap?

Hvordan foregår innvielsen i vårt fellesskap? På hvilket tidspunkt skal barna introduseres for vårt fellesskaps lære, prinsipper og leveregler? I hvilken alder blir man offisielt innlemmet i vårt fellesskap?

Les mer »

Hvordan ser vi på andre tros- og livssyn?

Hvordan ser vi på andre tros- og livssyn?

Finnes det flere veier til sannhet, slik at også andre tros- eller livssyn kan ha rett, eller er vår vei den eneste rette? Er det uproblematisk å ha venner som tilhører et annet tros- eller livssyn?

Les mer »

Er det noen i vårt fellesskap som ikke kan gifte seg?

Er det noen i vårt fellesskap som ikke kan gifte seg?

Er det noen i vårt samfunn som ikke har lov til, eller helst bør avstå fra å gifte seg? Hva er i så fall begrunnelsen for det?

Les mer »

Hvordan forholder vi oss til homofili?

Hvordan forholder vi oss til homofili?

Hvordan ser vi på homofili og bifili? Er likekjønnet tiltrekning og kjærlighet noe man kan leve ut i vårt fellesskap?

Les mer »

Hvordan forholder vi oss til sex?

Hvordan forholder vi oss til sex?

Hva er vårt syn på sex? Finnes det et formål ved sex utover reproduksjon? Er det akseptabelt å være seksuelt aktiv uten å være gift?

Les mer »

Hva betyr ekteskapet for oss?

Hva betyr ekteskapet for oss?

Hvilket betydning har ekteskapet for oss? Kan man skille seg? Kan skilte mennesker i så fall gifte seg på ny?

Les mer »

Hvilke høytider er viktigst for oss?

Hvilke høytider er viktigst for oss?

Hvilke høytider er særlig viktige for oss? Hva er bakgrunnen for disse feiringene? Hvorfor er de viktige for oss?

Les mer »

Hvilke krav må man innfri for å kunne være del av vårt fellesskap?

Hvilke krav må man innfri for å kunne være del av vårt fellesskap?

Er det noe man må holde seg til eller avstå fra for å kunne være del av vårt livssynsfellesskap Er det handlinger eller meninger som kan føre til utstøtelse fra vårt livssynsfellesskap? Er det noen form for «minstekrav», i form av tilslutning til sentrale læresetninger, eller praksis, i vårt livssynssamfunn?

Les mer »

Kan vi bistå med sjelesorg?

Kan vi bistå med sjelesorg?

Livet er fullt av vanskeligheter, og alle opplever å miste mennesker som står en nær. Har vårt samfunn eksperter som kan bistå med , betryggelse, trøst og sjelesorg når slikt inntreffer?

Les mer »

Hvordan ser vi på forholdet mellom kvinner og menn?

Hvordan ser vi på forholdet mellom kvinner og menn?

Hva er vårt syn på kjønn og kjønnsroller? Hva er egentlig forholdet mellom kvinner og menn? Og hvilke roller har de i samfunnet?

Les mer »

Hvem regnes som vårt samfunns øverste leder?

Hvem regnes som vårt samfunns øverste leder?

Hvilket verv regnes som det aller høyeste i vår livssynsorganisasjon? Hvordan ser den hierarkiske strukturen i vår organisasjon ut? Hvilke ulike ledende organer eller stillinger finnes det i vårt samfunn? Er det noen som av ulike grunner ikke kan besitte lederverv i vårt samfunn?

Les mer »