Stikkord: Afghanistan

Uke 23. Uriastolk

Å inneha en uriaspost betyr at man befinner seg i en utsatt stilling. Ofte i politikken, nærings- eller organisasjonslivet. For dem som kjenner historien bak uttrykket, og dem er det forhåpentligvis mange av, vekker ordet uriaspost også andre assosiasjoner. Om svik og lumske motiver. Eller, i en mer moderne språkdrakt, om illojal oppførsel fra en […]

Les mer »

Afghan pride may save ancient Buddhist city

Excavation work might be challenging enough in itself. When the excavation site is located in a part of Afghanistan containing rich reserves of copper, the archeologists also have to cope with greedy Chinese mining companies, corrupt officials and the Taliban, with their landmines and rocket propelled grenades. 

Les mer »

Afghansk stolthet skal redde buddhistisk ruinby

En arkeologs hverdag kan være krevende nok i seg selv. Driver man med utgravninger i et kopperrikt område i Afghanistan må man i tillegg forholde seg til grådige kinesiske gruveselskaper, korrupte myndigheter og Talibans rakettdrevne granater. 

Les mer »