Stikkord: Arbeiderpartiet

Koronanattverd

Arbeiderpartiets forslag under forhandlingene om ny trossamfunnslov legitimerer forskjellsbehandling og mistenkeliggjøring, derfor er det god grunn til å være skeptisk til dette og lignende forslag. 

Les mer »

Zen- coaching er nyttig, men spådommer er det ikke

Politikerne bør velge med omhu hvilke nyreligiøse tjenester de velger å bruke skattebetalernes penger på.

Les mer »