Stikkord: beklagelser

Uke 12. Beleilighetsbekjennelser

Vi er gode til å angre i Vesten. Til dels veldig gode. Kanskje har det noe med vår kristne historie å gjøre? Vi har gjennom mange lange århundrer vennet oss til å tenke at mennesket kommer til verden som et moralsk plettet vesen. Bekjennelse og botsgang tjener som rengjøringsmidler som kan redusere flekken, om enn […]

Les mer »