Stikkord: divine-command theory

Må kristen etikk handle om lover og regler?

Må kristen etikk handle om Guds lov, eller kan man tenke annerledes om kristen etikk?

Les mer »