Stikkord: ekteskapet

Alle som er voksne og villige kan gifte seg i Church of Satan

Hør Marius Huseby fortelle om Church of Satans syn på ekteskapet.

Les mer »
Hindu: Foreldre hjelper til med å finne ektefelle

Ekteskapet er viktig i hinduismen, forteller Krishna Victoria Kaushik fra hindutempelet på Slemmestad.

Les mer »

Nordisk-katolsk: Ekteskapet er en forutsetning for skaperverkets videreførelse

Den nordisk-katolske kirke mener at ekteskapet kun gjelder mellom én mann og én kvinne, og at det er helt sentralt i videreførelsen av Guds skaperverk.

Les mer »