Stikkord: fattigdom

Udødelighet og urettferdighet.

Hvilke konsekvenser vil det få dersom menneskets jakt på udødelighet lykkes?

Les mer »

Fattigdom gir gode vilkår for religion

Ny undersøkelse synes å bekrefte korrelasjon mellom fattigdom og religiøsitet.

Les mer »