Stikkord: FN

Religion blir viktigere i Mali etter hvert som håpløsheten sprer seg

Mali: I Bamako har religiøse ledere fått mer innflytelse i malieres liv. Regjeringen har mistillit i en befolkning som har blitt fattigere og sintere etter seks år med militær- og politisk konflikt. Opposisjonen nådde ikke fram til en stadig mer desillusjonert befolkning ved årets valg

Les mer »

Yoga – helsefremmende eksport, eller indisk “soft power”?

Indias statsminister Modi har arbeidet hardt for å innføre en internasjonal yogadag. Er det kun Modis yogaentusiasme som ligger bak hans engasjement, eller har den hindunasjonalistiske statsministeren noen baktanker med dette tiltaket?

Les mer »
    , , ,
    Aktuelt

Vold utført i religioners navn er vår tids største trussel mot religiøs frihet

Voldsbruk i religionens navn topper avtroppende FN-rapportør Heiner Bielefeldts liste over trusler mot religiøs frihet i verden. Møter vi denne trusselen på gal måte kan vi imidlertid risikere å forsterke problemet, snarere enn å løse det.

Les mer »

Menneskerettighetshykleri

“Hvorfor ser du flisen i din brors øyne, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til?” Sitatet stammer fra Lukasevangeliet og er snart to tusen år gammelt, men ennå like aktuelt. Og man kan vanskelig finne et mer treffende eksempel på dets aktualitet enn Saudi Arabias nye rolle i FNs råd for […]

Les mer »

Religionsforvirring i FN

Phd-kandidat Helge Årsheim forsvarte nylig sin avhandling “Lost in Translation? Religion-Making at Four UN Human Rights Committees, 1993-2013”. Han mener å ha avdekket en sprikende forståelse av religion innenfor FN som kan gå på menneskerettighetsvernet løs. 

Les mer »

Lobbyverksemd for Gud og familien

Amerikanske evangelistar driv intens lobbyverksemd i FN. For å få gjennomslag for konservative verdiar inngår dei noen uventa alliansar

Les mer »

FN´s Fredsdag

Av Jonathan Nymoen

Les mer »
    , ,
    Aktuelt