Stikkord: fordeling

Udødelighet og urettferdighet.

Hvilke konsekvenser vil det få dersom menneskets jakt på udødelighet lykkes?

Les mer »