Stikkord: Forsvaret

Norge skal være et livssynsåpent samfunn – ikke et livssynstomt samfunn

I et livssynsåpent samfunn skal ingen presses til å delta i religiøse ritualer, men man skal heller ikke tvinges til å gi avkall på sin tro eller sitt livssyn.

Les mer »

Uke 46. Lynsjemobbmentalitet

Det finnes knapt noe mer skremmende enn en mobb som har fått ferten av blod. Et kristent ektepar ble lynsjet i Pakistan i forrige uke. Noen hevdet at de hadde ødelagt Koranen. Etter å ha blitt mishandlet av folkemengden ble de kastet i forbrenningsovnene i et teglverk. Mannen var ennå i live på dette tidspunktet. […]

Les mer »

Uke 23. Uriastolk

Å inneha en uriaspost betyr at man befinner seg i en utsatt stilling. Ofte i politikken, nærings- eller organisasjonslivet. For dem som kjenner historien bak uttrykket, og dem er det forhåpentligvis mange av, vekker ordet uriaspost også andre assosiasjoner. Om svik og lumske motiver. Eller, i en mer moderne språkdrakt, om illojal oppførsel fra en […]

Les mer »