Stikkord: Helge Årsheim

Hva slags monster? Hvilken religion?

Hva må egentlig til for at noe skal kvalifisere til betegnelsen religion? Og hvorfor blir ikke spagettikulten anerkjent som et trossamfunn i Norge? 

Les mer »

Religionsforvirring i FN

Phd-kandidat Helge Årsheim forsvarte nylig sin avhandling “Lost in Translation? Religion-Making at Four UN Human Rights Committees, 1993-2013”. Han mener å ha avdekket en sprikende forståelse av religion innenfor FN som kan gå på menneskerettighetsvernet løs. 

Les mer »