Stikkord: homo erectus

Når oppstod religion?

Hvor gammelt er fenomenet religion? Hør hva religionsorakelet Håkon Naasen Tandberg har å si om det. 

Les mer »