Stikkord: homoterapi

Hva mener norske tros- og livssynssamfunn om homofili?

Hva mener egentlig norske tros- og livssynssamfunn flest om likekjønnet kjærlighet? 

Les mer »