Stikkord: homovigsel

Uke 16. Bagatellisme

To spørsmål har dominert dekningen av religion i Norge i uken som gikk. At Kirkerådet stemte ned et forslag om å innføre en vigselsliturgi for likekjønnede par, og at foreningen Mødre for muslimsk skole har fått innvilget en søknad om å starte en muslimsk barneskole. I begge tilfeller er det i stor grad det man […]

Les mer »