Stikkord: kulturminister

Religionsvandring

Media former vårt syn på religion, og påvirker relasjonene mellom de ulike tros- og livssynssamfunnene og samfunnet forøvrig. Med denne makten følger stort ansvar. Dette har kulturminister Torhild Widvey forstått. Derfor inviterte hun landets redaktører på en religionsvandring i Oslo forrige torsdag, med besøk i en synagoge, en kirke og en moské. Mange av landets […]

Les mer »

Religionskunnskap

  “Det er for lite kunnskap om religion i norske redaksjoner”. Svært mange av våre lesere vil nok si seg enig i det. Frustrasjonen over den åpenbare mangelen på religionskompetanse i norske medier var en viktig drivkraft i oppstarten av denne nettsiden. Sitatet ovenfor kunne derfor vært hentet fra Religioner.no. Det er det ikke. Opphavskvinnen […]

Les mer »