Stikkord: Naushad Valyani

Kastet visittkort med navnet Muhammad. Arrestert for blasfemi.

Det skal stadig mindre til for å bli anklaget for blasfemi i Pakistan.  Tekst av Hans Olav Arnesen De senere årene har man opplevd et økende antall blasfemidommer i muslimske land. Ofte rammer disse anklagene religiøse minoriteter, og blasfemianklager kan gjerne synes motivert av personlige uoverstemmelser snarere enn noen egentlig religiøs krenkelse. Selv om det har vært flere rystende blasfemidommer i en […]

Les mer »