Stikkord: Nobels fredspris

Uke 45. Yrkesvelgjørere

Helgendyrkelsen her til lands forsvant med reformasjonen. Riktignok har katolisismen gjort et imponerende comeback her til lands, men det er fremdeles et stykke igjen før man kan snakke om noen rekatolisering av Norge. Likevel blir allehelgensmessen fremdeles feiret i lutherske kirker landet rundt. Fokuset er flyttet fra kjente og ukjent helgener, til minnet om de […]

Les mer »

Uke 50. EU-fredspris

Listen over religiøse fredsprisvinnere er lang. At listen over vinnere også inkluderer et antall religiøse ledere, slik som Martin Luther King, Moder Teresa, Dalai Lama og Desmond Tutu, vitner om religionens betydning i fredsskapende arbeid. I dag overrekkes Den europeiske union Nobels fredspris. Sammenlignet med karismatiske menn som Luther King og Dalai Lama, en ikonisk Moder […]

Les mer »

Afrikas svar på Lysistrata ble tildelt Nobels fredspris

Aristofanes virkelighetsfjerne komedie om kvinner som nekter sine menn sex med mindre de legger ned våpnene ble virkeliggjort i Afrika. Nå er vår tids Lysistrata tildelt Nobels fredspris.

Les mer »