Stikkord: postmodernitet

Søndagsskole for voksne på Chateau Neuf

Henrik Syse er kjent som filosof, også utenfor Norges grenser, men han er også søndagsskolelærer. Hvilken rolle han trives best i er ikke godt å si, men kanskje blir skillet mellom dem mer utydelig når emnet han foreleser om er religion?

Les mer »