Stikkord: Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Islamsk Råd Norge melder seg ut av STL

Mange års samarbeid mellom Islamsk Råd Norge og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn er over.

Les mer »