Stikkord: senantikken

Tidlig kristen filosofi – forsømt, undervurdert og misforstått

Det hersker et inntrykk blant mange av at kristen filosofi er annenrangs, og i hovedsak baserer seg på tyveri fra hedenske filosofer i antikken. Det mener filosofiprofessor Torstein Theodor Tollefsen er helt feil. 

Les mer »