Stikkord: Steven van Zandt

Lilyhammer – fjernsynsmediets svar på Persiske brev?

Fjernsynsserien “Lilyhammer” eksotiserer Norge ved å la oss observere vårt eget land gjennom en oppdiktet utenforståendes blikk. 

Les mer »