Stikkord: trosbekjennelsen

Frelst, eller bare trofast etterfølger?

Åke Dalin reflekterer over sitt liv og sin tro i spalten, Mitt trosliv: Det eneste jeg er sikker på, er livet mitt her og nå. Ingen ting utfordrer og inspirerer meg mer fra dag til dag enn Jesu treffende eksempler om hvordan vi bør leve med menneskene rundt oss og å forvalte skaperverket.

Les mer »