Spørsmål og svar – Uenighetens fellesskapHer legges alle svarene i Uenighetens fellesskap-prosjektet ut. Det vil til enhver tid være ulike antall svar per samfunn. Det skyldes blant annet at Uenighetens fellesskap er et pågående prosjekt, uten noen planlagt ende, slik at det bestandig vil være noen samfunn som har kommet lenger i besvarelsen av spørsmål enn andre.

Husk at besvarelsene er formidlet direkte og ufiltrert fra tros- og livssynssamfunnene til deg. Det innebærer at det er du som må være “redaktør”, og ha et kritisk blikk i møte med disse innenfraperspektivene på ulike tros- og livssynsretninger. Det er også viktig å huske på at det er et et stort spenn av ulike forestillinger og synspunkter innenfor hvert samfunn og at du gjennom disse presentasjonene kun får tilgang på et lite utvalg av dette mangfoldet.


Filtrer etter kategori:
Bør vi motta støtte fra staten? | SAMFUNN OG POLITIKK
Er det noen i vårt fellesskap som ikke kan gifte seg? | SOSIAL ORDEN OG ORGANISERING
Er mennesker i utgangspunktet gode eller onde? | MENNESKET
Finnes Gud? | KOSMOLOGI OG TEOLOGI
Finnes det lover vi setter høyere enn landets verdslige lover? | SAMFUNN OG POLITIKK
Finnes det noen rettferdighet utover den vi mennesker selv sørger for? | ETIKK
Har kosmos en begynnelse og en slutt? | KOSMOLOGI OG TEOLOGI
Har man noen gang rett til å drepe? | ETIKK
Har mennesker fri vilje? | ETIKK
Har mennesket en forpliktende særstilling i naturen? | MENNESKET
Har mennesket en sjel? | MENNESKET
Har vi en formell form for teologi? | KUNNSKAP
Har vi hellige tekster? | KUNNSKAP
Hva betyr ekteskapet for oss? | SOSIAL ORDEN OG ORGANISERING
Hva bør vi bygge lovene våre på? | ETIKK
Hva er det høyeste målet et menneske kan håpe å oppnå? | MENNESKET
Hva er en optimal fordeling av goder og plikter? | ETIKK
Hva er kunnskap? | KUNNSKAP
Hva er rettferdighet? | ETIKK
Hva er skjønnhet? | ESTETIKK
Hva er viktigst av likhet og likeverd? | ETIKK
Hva kjennetegner et godt liv? | ETIKK
Hva skiller mennesket fra andre dyr? | MENNESKET
Hva skjer med oss når vi dør? | MENNESKET
Hva slags kunst har vi? | ESTETIKK
Hvem regnes som vårt samfunns øverste leder? | SOSIAL ORDEN OG ORGANISERING
Hvilke eksempler har vi på rett livsførsel? | ETIKK
Hvilke høytider er viktigst for oss? | SOSIAL ORDEN OG ORGANISERING
Hvilke krav må man innfri for å kunne være del av vårt fellesskap? | SOSIAL ORDEN OG ORGANISERING
Hvilke ritualer har vi for å markere overgangen mellom ulike livsfaser? | SOSIAL ORDEN OG ORGANISERING
Hvilke symboler bruker vi? | ESTETIKK
Hvordan bedømmer man hva som er rett og galt? | ETIKK
Hvordan ble mennesket til? | MENNESKET
Hvordan blir man innviet i vårt fellesskap? | SOSIAL ORDEN OG ORGANISERING
Hvordan forholder vi oss til arkitektur? | ESTETIKK
Hvordan forholder vi oss til homofili? | SOSIAL ORDEN OG ORGANISERING
Hvordan forholder vi oss til musikk? | ESTETIKK
Hvordan forholder vi oss til nasjonale feiringer? | SAMFUNN OG POLITIKK
Hvordan forholder vi oss til sex? | SOSIAL ORDEN OG ORGANISERING
Hvordan forholder vi oss til vitenskap? | KUNNSKAP
Hvordan oppnår man kontakt med det guddommelige? | KOSMOLOGI OG TEOLOGI
Hvordan ser vi på andre tros- og livssyn? | SOSIAL ORDEN OG ORGANISERING
Hvordan ser vi på forholdet mellom kvinner og menn? | SOSIAL ORDEN OG ORGANISERING
Hvorfor finnes lidelse? | ETIKK
I hvilken grad ønsker vi å delta i det politiske liv? | SAMFUNN OG POLITIKK
Kan den naturlige verden lære oss noe om det hellige? | KUNNSKAP
Kan lekmenn søke kunnskap på egen hånd i vår tradisjon? | KUNNSKAP
Kan vi bistå med sjelesorg? | SOSIAL ORDEN OG ORGANISERING
På hvilken måte bidrar vi til å gjøre samfunnet bedre? | SAMFUNN OG POLITIKK
Vet vi noe om fremtiden? | KUNNSKAP

Kommentarer er stengt.