Tros- og livssynsorganisasjoner i Uenighetens fellesskapHer finner du alle tros- og livssynsorganisasjonene som deltar i Uenighetens fellesskap. Det er både tros- og livssynssamfunn, men også paraplyorganisasjoner som Buddhistforbundet, Norges Kristne Råd, Pinsebevegelsen i Norge og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Det kommer stadig nye samfunn og organisasjoner til, og det er foreløpig ikke satt noen tak på antall deltakere. Samfunnene og paraplyorganisasjonene som deltar i prosjektet administrerer selv sine respektive UF-sider. Her kan de også legge inn eget innhold som de selv har ansvar for. Har du spørsmål angående innholdet på en spesifikk UF-side kan du rette dem direkte til samfunnet eller organisasjonen som har ansvaret for siden.

Merknad: Innholdet som publiseres på UF-sidene er ikke underlagt redaksjonell kontroll fra Religioner.no. Du må derfor stille deg spørrende og kritisk til innholdet. Videre er det viktig å huske på at det er mange ulike syn innenfor én og samme tradisjon, og dette mangfoldet av oppfatninger kommer naturligvis ikke frem i disse videoene. Selv i de tilfeller hvor det finnes helt klare læresetninger eller lover som svar på et spørsmål vil denne formidlingsformen tilføre svarene et personlig preg.