002 | Ingen plass for ekstremister i Mali

Alle byer og tettsteder finnes langs elven som går videre inn i Niger.