Aktuelt

Jediisme – må kraften være med den troende!

Religioner       |      22/09/2010

Synes du mester Yoda har mere klokt å si enn presten din? Da er kanskje jediismen religionen for deg?

Av Hans Olav Arnesen

Bilde: Temple of the Jedi Order

Mange ateister er villig til å avskrive alle religioner som myter og overtro, men hva skal man si om en religion som springer ut av et forholdsvis nytt populærkulturelt fiksjonsverk, nærmere bestemt Star Wars filmene? Jediismen er en slik religion som fokuserer på den kosmiske dualiteten som på “starwarsk” kalles Den lyse – og Den mørke siden. På nettsiden, www.jediism.org, er man likevel snar til å påpeke at jediismen har langt eldre røtter, og baserer seg på en rekke andre tradisjoner slik som katolisisme, taoisme, konfusianisme, gnostisisme, buddhisme, hinduisme, moderne mystikk og ennå mye mer. Religionen deler den utbredte nyreligiøse antagelsen om at alle disse mangfoldige tradisjonene egentlig stammer fra den samme opprinnelige kilde.

Den nyreligiøse forankringen blir enda tydeligere ettersom religionens målsetning blir uttrykt som følger:

“We are a caring and supportive spiritual community that helps individuals worldwide to attain and sustain a one-to-one relationship with the Light of their own true Inner Self and therefore reconnect to their own True Divine Nature to which we refer to as Jedi. We teach a path of soul liberation through inner mastery and outer accomplishment as sons and daughters of the Light and of freedom. We celebrate and embrace the teachings of Jediism and the truths of the world’s major religions. Our community is built upon the rock of truth, divine love and the light of inner illumination. We promote service to others based on the understanding that we are all one, and welcome all to worship with us in a spirit of peace and unity.”

Mestring, økt bevissthet om, og kontakt med sin indre guddommelighet er klassiske nyreligiøse mål. Hvordan nye religiøse sekter legitimerer seg selv er et velkjent forskningsfelt innen religionsvitenskapen, og det å påberope seg et slektskap med langt eldre tradisjoner, slik som jediismen nokså ubeskjedent gjør, er et virkemiddel som ofte anvendes.

Det hører likevel til sjeldenhetene at nyetablerte sekter baserer seg på et fiktivt univers med en skaper som fremdeles lever. Undres over hva George Lucas tenker om dette?

Lenker: