Aktuelt

Kritisk masse

religioner      |      14/10/2010

Postet av Hans Olav Arnesen

Den 29. til 31. Oktober 2010 arrangerer foreningen Skepsiskonferansen: “Kritisk masse”Chateu Neuf i Oslo. Konferansen inntar et kritisk perspektiv på en rekke temaer med relevans for religion. Blant disse er alternativreligiøse behandlingsformer, placeboeffekten og medienes håndtering av Joralf Gjerstads med ett så offentlige helbredervirke. Overtro, engletro og antifaktisk historie er andre temaer som vil bli belyst, sammen med den klassiske striden mellom evolusjonisme og kreasjonisme.

Selv om slike konferanser med jevne mellomrom arrangeres i utlandet, er det første gang en slik konferanse arrangeres i Norge. Vi har spurt arrangementsleder, Marit Simonsen, hvorfor tiden nå er inne for en konferanse av denne typen her i landet?

”Vi arrangerer Kritisk masse for å dele vårt engasjement for vitenskap og den naturlige verden til flere mennesker. Vi mener også at en del uholdbare påstander får for mye mediedekning og lite kritikk i offentligheten. En stor del av engasjementet for konferansen kommer også fra indignasjonen over å se hvor kyniske mange av dem som opererer på alternativmarkedet er. ”

Det er med andre ord ingen kjærlighet tapt mellom Skepsisbevegelsen og alternativreligiøse terapiformer eller helbredelse, men hva er bevegelsens forhold til religion generelt?

”Skepsis har et komplekst forhold til religion. Det er ingen tvil om at overlappet mellom skeptikere og ateister er betydelig, men samtidig er det mange skeptikere som mener at sannhetsgehalten til religioner ikke kan bedømmes vitenskapelig; for eksempel gjennom Non-Overlapping Magisteria (NOMA). Dette fører til at selv om mange på våre treff snakker om skepsis som om det naturlig leder til ateisme, anerkjenner skepsis at enkelte ikke deler denne oppfatningen. Religionskritikk er imidlertid en viktig del av skepsis der religionene kommer med påstander om vår naturlige verden som vitenskapen helt ubestridt kan si noe om, for eksempel kreasjonisme og menneskenes opprinnelse.”

Med andre ord kan religionen få være i fred så lenge de religiøse sannhetskrav ikke kolliderer med de vitenskapelige, men hvorfor bør mennesker som er interessert i religion besøke “Kritisk masse?”

“Mange skeptikere mener at deres skepsis har bragt ateisme. Religion gir visse måter å se verden på, og skepsis handler om å finne objektive sannheter, som kan deles uavhengig av religion. Bjørn Vassnes, forfatter av “Sjelens Sult” vil også holde et innlegg om hvorfor mennesker er så tiltrukket av religion og overnaturlig tankegang.”

En forsiktig antydning til misjonering avslutningsvis? For alle som er interessert i grenseoppgangen mellom vitenskap og religion, sett fra skepsismiljøets perspektiv, er ihvertfall “Kritisk masse” å anbefale, uansett hvordan man selv forholder seg til kreasjonisme, engler, trønderhelbredere, eller alternative terapiformer.

Arrangementsleder for “Kritisk masse”, Marit Simonsen, nummer to fra høyre. Her på en skepsiskonferanse i København i selskap med den eminente, James Randi (med skjegg).

Aktuelle lenker:

Hjemmesiden til “Kritisk masse”

Facebooksiden til “Kritisk masse”

“Kritisk masse på Twitter

Skepsis.no

 , , ,