Aktuelt

Religionens positive kraft

admin      |      01/08/2010

Postet av Hans Olav Arnesen

Dagbladet kan berette en rørende historie om en amerikansk raner med en samvittighet som står dårlig til hans åpenbart nokså nyvalgte profesjon som forbryter. På det som synes å være en av hans første dager på “jobben” møter han en modig butikkekspeditrise som, i stedet for å la seg intimidere av den bevæpnede raneren,  begynner å fortelle ham om Kristus. Budskapet rører åpenbart ved en streng i ranerens samvittighet som beklager seg ovenfor ekspeditrisen, og bestemmer seg for å oppgi det kriminelle foretaket sitt og forlater butikken.

Et mer talende eksempel på religionens positive kraft får vi sjeldent formidlet i media, og muligens kan det tjene som et argument for teologer som hevder at religionen spiller en viktig rolle i å skape moralske mennesker, i kontrast til de biologer, slik som Frans de Waal som hevder at moral er en medfødt kvalitet ved vår art? I hvertfall lenker pastor Ole Petter Erlandsen denne hendelsen til en kjede andre bemerkelsesverdige eksempler på religionens forbedrende kraft på sin kristenmannsblogg.

Er moral medfødt, eller trenger vi religion for å nå vårt ytterste moralske potensial? Diskuter saken i vårt nettforum: https://religioner.no/bbpress/topic.php?id=14&replies=1#post-22