Aktuelt

Vil sende islamister til helvete med svinefettkuler

Hans Olav Arnesen      |      04/07/2013

En amerikansk ammunisjonsprodusent selger patroner spesielt laget til bruk mot islamister. 

Av Hans Olav Arnesen

peacethroughpork

Skjermbilde fra Jihawg Ammunition.

Det amerikanske selskapet Jihawg Ammunition har fått mye oppmerksomhet for et nokså spesielt produkt. Patronene de selger er nemlig tilført et belegg som inneholder svinefett. I følge selskapet skal dette være et effektivt avskrekkingsmiddel mot jihadister. De radikale islamistene tror nemlig, ifølge det amerikanske selskapet, at de vil ende opp i helvete dersom de er urene når de dør, for eksempel fordi de har blitt truffet av kuler som inneholder gris.

Selskapet markedsfører ammunisjonen som et rent defensivt produkt som visstnok skal være fredsfremmende, og et svar på islamsk aggresjon. Ifølge intervjuer selskapet har gitt til amerikanske aviser selger de svært godt og hevder å stort sett ha mottatt gode tilbakemeldinger på sitt produkt.

Slik presenterer selskapet seg selv på sin egen nettside. Språket kan virke noe snodig, men det var det også i den engelske originalteksten.

FRED GJENNOM FLESK!

Høsten 2010 satt patrioter fra Idaho fylke rundt et leirbål og nøt en voksendrikk. Diskusjonen vendte seg til bekymring og engstelse over at en moské var under konstruksjon ved Ground Zero. Alle de tilstedeværende var enige om at religionsfrihet er av overordnet betydning for alle jordens folk, men dette viste dårlig smak og var på en måte å “gni trynet vårt” i 11/9-tragedien. Diskusjonen vendte seg mot mulige løsninger for å stanse en slik fornærmelse.

Historien om befatning med radikalt islam, fra Jefferson og barbareskstatpiratene, til General John J. “Black Jack” Pershing i det tidlige 1900-tallets Filippinene gav klarhet til en moderne tids markedsløsning – Jihawg Ammo. Vi foretrekker fred, men om det blir til en kamp er vi bestemt på å vinne. Slik begynte den sanneste form for defensiv ammunisjon noensinne skapt gjennom historien.

Et naturlig avskrekkingsmiddel som forhindrer vold bare ved å eie det, men som vil slå frykt i hjertene på dem som er innstilt på hat, vold og mord. Jihawg Ammo er sertifisert “haram”, eller urent. Ifølge de radikale islamistenes trossystem vil det å bli “uren” under jihad forhindre dem i å oppnå tilgang til himmelen. Jihawg Ammo er et naturlig avskrekkingsmiddel mot radikale og suicidale voldshandlinger.

Vårt svinebelegg (Pattern Pending) er tilført et svineprodukt av den høyeste kvalitet laget rett her i Amerika. Jihawg Ammo er produsert i den flotte staten Idaho.

Vi i Jihawg Ammo håper du vil skaffe deg et lager av Jihawg som et naturlig avskrekkingsmiddel mot den voksende trusselen fra radikalt islam og sharialov. Vi vil likevel vektlegge at det opphevende (henspiller formodentlig på frelsen – red. anm.) prinsippet bak produktet vårt kun er effektivt dersom du blir angrepet av en islamist i jihad. Ellers fungerer vår ammunisjon på akkurat samme måten som all annen ammunisjon, så vi insisterer naturligvis på defensiv bruk av vår ammunisjon, kun ikke-offensiv.

Spankin-182x182

Illustrasjon fra Jihawg.com

Spøk eller alvor?

Nettsiden viser blant annet bilder av karikerte arabere med ulike våpen som ses gjennom et kikkertsikte. En kort tekst, som formodentlig er ment å være morsom, følger med hvert bilde, slik som: “Put some Ham in MoHAMed”,  “Give em a spanking with some bacon”, eller “Do 72 virgins a favor”.

Det er vanskelig å vite hvor alvorlig denne forretningsideen er ment, men kulene er ekte, og det er også pengene som som strømmer inn gjennom salget av dem. Hva synes nordmenn med islamsk tro om at et amerikansk ammunisjonsselskap selger kuler som er ment å brukes mot muslimer?

– Ha, ha, ha, ha!

Slik reagerer den norske konvertitten og samfunnsdebattanten Yousef Assidiq da han får høre om det amerikanske selskapet og produktene deres. Da han får summet seg legger han til:

Jeg tror disse kulene har større symbolsk verdi for de som skyter med dem enn for de som blir truffet

Shoaib Sultan er stortingskandidat for Miljøpartiet de grønne. Tidligere har han vært generalsekretær i Islamsk råd Norge. Hva tenker han om svinefettkulene?

– Dette er selvsagt noe som kun er gjort for å provosere, og viser en skremmende tankegang om andre mennesker. Det er hatefullt, men først og fremst er det bare dumt og trist.

Sultan har tidligere vært rådgiver i Antirasistisk Senter. Tror han det ville vært mulig å markedsføre produkter av en lignende type i Norge, eller ville salget bli stanset av norsk lovgivning?

–  Hvorvidt de aktuelle bestemmelsene eksempelvis mot hatefulle ytringer ville komme til anvendelse her, ville måtte vurderes grundigere hvis det ble aktuelt, mener Sultan.

Hele tanken bak kulene er at muslimer som blir drept av dem bokstavelig talt vil bli tilsvinet og nektet innpass i himmelen fordi de er urene. Finnes det noe grunnlag i islamsk lære for å hevde noe slikt?

– Nei, de har ingen grunnlag for dette, dette er et “islamsk” element de har skapt selv. Som muslim skal man ikke innta svin, men om noen uten å vite det får i seg svin, har han selvsagt ingen skyld i dette, fastslår Sultan.

Heller ikke Yousef Assidiq mener muslimer som blir truffet av svinefettkuler trenger å bruke sine siste øyeblikk på å engste seg for å bli avvist i himmelen.

– Vi muslimer blir ikke holdt ansvarlige for noe vi ikke er bevisste på selv. Om man for eksempel får i seg svin ved et uhell eller uten å være klar over det så er det heller ingen synd. Det samme vil være tilfelle med disse kulene.

Shoaib Sultan.

Shoaib Sultan.

Lært av historien?

Forestillingen om at kuler belagt med svinefett skal være spesielt avskrekkende for muslimer har med andre ord ikke noe grunnlag i islamsk lære. Så hvor kan de fått denne ideen fra?

Jihawg Ammunition har ikke svart på våre henvendelser, men muligens har de gitt svaret gjennom sin egen beskrivelse av selskapet. Karene bak svinefettkulene er nemlig tydelig historieinteresserte og mener fortiden kan romme svaret på hvordan man best kan håndtere radikale islamister.

I 1857 fant et voldsomt opprør sted i India. Det var de indiske soldatene, eller sepoyene, som reiste seg mot sine britiske herrer. En utløsende årsak til mytteriet skal ha vært nye papirpatroner som var innsatt med fett fra svin og kveg. Når soldatene ladet munnladergeværene sine måtte de bite i patronene for å kunne drysse kruttet ut i løpet og dermed fikk de i seg svinefettet. Hinduene ble like opprørt over å få i seg kufett.

Mytteriet spredte seg og ble en alvorlig trussel mot det britiske herredømmet i India. Som følge av opprøret tok den britiske kronen direkte kontroll over India, som tidligere hadde blitt styrt av Det britiske østindiakompaniet, og Den indiske hæren ble opprettet med adskillig flere britiske soldater enn tilfellet hadde vært tidligere.

Kanskje er dette inspirasjonen bak de amerikanske svinefettkulene? Jihawg Ammo nevner likevel  ikke denne historiske episoden. Istedet referer selskapet til to andre konflikter i amerikansk historie, henholdsvis Barbareskstatkrigene og Den filippinske krigen. Disse krigene skal kunne tjene som et eksempel til etterfølgelse når det gjelder å håndtere radikalt islam.

Barbareskstatkrigene viser til et oppgjør mellom den unge nasjonen USA og sjørøverne med baser i Nord-Afrika. USA måtte betale en tributt til sjørøverne for å hindre angrep på amerikanske handelsskip, og dette la på ett tidspunkt beslag på en femtedel av USAs statsbudsjett. To militærekspedisjoner i 1801 og 1815 gjorde slutt på denne ordningen.

Philippines

General Jacob H. Smith hadde løsningen på opprøret i Filippinene: “Drep alle over 10.” Illustrasjon fra New York Journal femte mai 1902 – Wikimedia Commons.

Ekspedisjonene til Nord-Afrika kan sies å ha vært en form for forsvarskriger, men det kan ikke man ikke si om den andre historiske referansen. J. Pershing, mannen som først beseiret spanjolene på Filippinene i 1899, deltok også i den første fasen av et av de mørkeste kapitlene i amerikansk historie, da han etterpå førte krig mot de “frigjorte”, men akk så utakknemlige filippinerne, hvorav kun et mindretall var muslimer.

Ved siden av sjenerøse mengder ammunisjon, distribuert via norskdesignede Krag-Jørgensen geværer, var konsentrasjons- og interneringsleire blant virkemidlene som ble brukt for å få bukt med motstanden i den nyervervede kolonien. Amerikanerne var ikke de første til å ta i bruk konsentrasjonsleire mot opprørere. Spanjolene hadde anvendt en lignende taktikk mot kubanske rebeller, noe amerikanske aviser da viste til som et eksempel på hvor grusomt det spanske koloniveldet var.

Omtrent samtidig tok britene i bruk konsentrasjonsleire mot boerne i Sør-Afrika, noe som også skapte harme i den amerikanske opinionen. Ikke desto mindre førte den amerikanske okkupasjonen av Filippinene til et langt større tap av menneskeliv enn hva britene gjorde seg skyldige i. I løpet av perioden opprøret varte mistet opptil en million sivile filippinere livet sammenlignet med om lag 26 000 boerkvinner, -eldre og -barn i Sør-Afrika, ifølge tall fra Wikipedia.

Kanskje er ikke det mest passende kapittelet av amerikansk historie å hente inspirasjon fra?

 Kildelenker: 

 Religioner.no lenker: