Fra livssynssamfunnene

Fikk nytt navn fra åndeverdenen

Uenighetens fellesskap      |      04/01/2018

Cecilie fikk et nytt navn fra åndene på den andre siden i et spiritualistisk overgangsrituale.

Av Hans Olav Arnesen

Har du noen gang følt at navnet du ble gitt ved fødselen ikke riktig passer til deg og din personlighet?

Det er du helt sikkert ikke alene om, og kanskje vil åndene i det hinsidige være enige med deg. Spiritualistene i NST har endog et særegent overgangsrituale hvor man blir skjenket et ekstra navn fra åndeverdenen som et supplement til det som står på fødselsattesten.

Spiritualistene mener at det finnes et åndelig motstykke til den materielle verdenen vi i øyeblikket befinner oss i. Der befinner våre evige sjeler, eller ånder, seg mesteparten av tiden. Fra tid til annen lar disse sjelene seg inkarnere i den materielle verden og tar bolig i menneskekropper.

Det er imidlertid fremdeles mulig å kommunisere med åndeverdenen vi stammer fra, og skal vende tilbake til, og det er nettopp det som skjer i den spiritualistiske åndenavnseremonien. Det navnet man får fra åndene skal si noe dypere om personligheten til den som gjennomgår seremonien enn ens fødenavn gjerne gjør.

Vanligvis er det barn som gjennomgår en slik seremoni, men Cecilie, som selv studerer til å bli spiritualistprest, hadde et særlig behov for å få et navn fra åndeverdenen, selv om hun er voksen. Religioner.no var tilstede på seremonien som ble avholdt på Alternativmessen i Lillestrøm 25. november 2017, og som ble forrettet av spiritualistprest Andre Kirsebom.

Vil du vite hvorfor det var så viktig for Cecilie å få et navn fra åndeverdenen kan du finne ut av det ved å se på videoen nedenfor.

Norsk spiritualistisk trossamfunn er også med i Uenighetens fellesskap-prosjektet som utføres av Religioner.no i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og flere titalls ulike tros- og livssynsorganisasjoner i Norge. Vil du lære mer om norske spiritualister kan du følge med på Uenighetens fellesskap-prosjektet her på Religioner.no.

 , , ,