oddbjørn leirvik-150 | Håp for fredelig sameksistens?

Oddbjørn Leirvik