DSC_1905 | Buddhismen

Sarituppa Stupa. Et av verdens eldste universiteter var buddhistisk. Foto: Jonathan Nymoen.