Aktuelt

Abortlege dømt for mord

Hans Olav Arnesen      |      14/05/2013

En amerikansk lege utførte ulovlige senaborter og klippet over fostrenes ryggrad med saks. Nå er han funnet skyldig i drap og risikerer dødsstraff.

Av Hans Olav Arnesen

Den 72 år gamle legen, Kermit Gosnell, er funnet skyldig i mord i forbindelse med en rekke senaborter. Grensen for lovlige aborter i staten Pennsylvania går ved 24 uker, men Gosnell utførte 21 aborter av fostre som var eldre enn dette. Ifølge CNN registrerte han alderen deres som 24.5. Flere av fostrene skal ha vært i live etter aborten, men dette benektes av Gosnell.

Gosnell ble også dømt for uaktsomt drap av en kvinne som døde av en bedøvelsesoverdose under en av senabortene.

Kermit Gosnell har vært en proabortlege helt siden 1960-tallet, ifølge Wikipedia, og alt på 70-tallet eksperimenterte han med en teknikk kalt “super coil”-metoden som skulle gjøre det mulig utføre svært sene aborter uten komplikasjoner, men som viste seg å være svært belastende for mødrene.

Gosnell er ikke sertifisert gynokolog. Abortklinikken drev han sammen med en forening kalt “The Womens Medical Society”. Gosnell var den eneste av de involverte i de til sammen 21 abortinngrepene  som hadde noe som helst medisinsk utdannelse. Åtte andre involverte har allerede erklært seg skyldig i ulike tiltaler. Fire av dem har erklært seg skyldig i drap.

De sanitære forholdene på klinikken skal også ha vært så som så, og Gosnell er også anklaget for å ha brukt kirurgisk utstyr som ikke var ordentlig sterilisert. I noen tilfeller skal kjæledyr ha vært tilstede i samme rom som inngrepene ble utført.

Restene av de aborterte fostrene ble, ifølge CNN, oppbevart i glasskrukker, dyrematbokser og i en fryser.

Både aktor og forsvarer tok sterke ord i bruk under rettsaken, ifølge CNN. Aktoren la vekt på at Gosnell utnyttet de fattige og ressurssvake. Til sist i sin avsluttende appell til juryen vendte han seg på dramatisk vis mot Gosnell og spurte: “Er du et menneske?”.

Forsvareren mente på sin side at aktoratet var “elitistisk” og “rasistisk”. Han hevdet også at ingen av fostrene ble drept av saksen, men at de allerede var døde som følge av injeksjoner av medikamentet Digoxin.

Neste fase i rettsaken er straffeutmålingen, og aktoratet vil forsøke å få Gosnell dømt til døden.

Rettsaken mot Kermit Gosnell har vist seg å være noe av en gavepakke til abortmotstanderne, og såkalte “pro-life”- nettsider dekker saken i detalj. Mange har publisert svært lite flatterende biografier av legen. Et eksperiment på 1970-tallet, med plastikkfjærer som skulle utløse aborter, blir blant annet kalt “morsdagsmassakren” fordi metoden førte til så mange medisinske komplikasjoner for mødrene som deltok i forsøkene.

Abortforkjempere er på sin side bekymret for ringvirkningen av saken. Jessica Arons, i Womens Health and Rights Program, sa til CNN at den eneste måten å bekjempe “rovdyr” som utnytter sårbare kvinner på er ved å tilby lovlig adgang til abort.

 Religioner.no lenker:

Lenker:

 , , ,