Aktuelt

Antisionistiske jøder hedrer Linstad

Erling Lorentzen      |      16/01/2013

Trond Ali Linstad mistet i fjor kongens fortjenestemedalje på grunn av antiisraelske ytringer som mange mener krysser grensen for antisemittisme. Nå har han imidlertid fått en annen utmerkelse som erstatning, og attpåtil fra en jøde. Men hvem er egentlig Yisroel Dovid Weiss som skal overrekke denne jødiske æresprisen til Linstad på Litteraturhuset i kveld?

Av Erling Lorentzen

Arrangementsannonse med bilder av aktivistiske jøder. Faksimile fra Klassekampen

 

Rabbineren Yisroel Dovid Weiss er med i den omstridte jødiske grupperingen Neturei Karta, som har sitt opphav i Palestina fra den britiske mandat-tiden. Neturei Karta er en del av det større haridiske miljøet, som gjerne blir sett på for å være de mest konservative av de ortodokse jødene.

Der ultraortodoks jødedom langt ifra alltid er synonymt med antisionistiske holdninger, er Neturai Karta kjent å mene at staten Israel og det sionistiske prosjektet er i strid med jødisk lov. Dette dreier seg spesielt om en midrash – en rabbinsk bibeltolkning – fra talmud-litteraturen som tar for seg tre eder Gud har inngått med de jødiske folket: (1) At de ikke skal ta landet Israel med makt, (2) At de ikke skal gjøre opprør mot verdens nasjoner. (3) Til gjengjeld skal nasjonene heller ikke undertrykke jødene.

Rabbinere fra sionistisk side hevder at denne avtalen ikke lenger var gjeldende da Israel ble “gjenfødt” ved opprettelsen av den moderne jødiske staten i 1948.  Det er likevel debatt om hvorvidt de tre edene faktisk er juridisk bindende i utgangspunktet. Dette fordi de stammer fra aggada – jødisk religiøst fortellerstoff, og ikke en del av halakha – selve loven.   Rabbinere som Weiss mener på sin side at edene er bindende, gjelder den dag i dag, og at det jødiske folket ikke har krav på en egen stat før Messias kommer tilbake.

Felles islamistvenner

Videre har Neturai Karta møtt hard kritikk for å tilsynelatende være stuevarme hos den iranske presidenten Mahmoud Ahmadinejad. Senest i fjor deltok Yisroel Weiss i et vennskapelig møte med Irans president, i regi i av en gruppe antisionistiske rabbinere. Disse møtene har vært kontroversielle, mye på grunn av den spente politiske situasjonen mellom de to landende. I tillegg har Ahmadinejads vaghet rundt hans syn på Holocaust fått kritikere til å avskrive han og hans meningsfeller som blatante holocaustfornektere. Det ble spesielt rettet hard skyts mot Weiss i 2006 da han deltok på Den internasjonale konferansen for å granske den globale visjonen av Holocaust i Teheran. Rabbineren, hvis foreldre ble drept under Holocaust, har uttalt at han er kritisk til sionistenes bruk av hendelsen «…til egen gevinst. Oss jøder som gikk til grunne under Holocaust, bruker det ikke til å fremme våre interesser.»

Neturei Kartas uttalte politiske mål er ei total oppløsning av staten Israel, og at landområdet må gis tilbake til det palestinske folket. Under den Israels krigføring mot Gazastripa i 2012 uttalte grupperingen «Det som har skjedd i Palestina, ved undertrykkingen av et helt folk […] dette går imot jødedommen og jødisk lære».

 

 

 , , , ,