Aktuelt

Arkeologen som oppdaget “verdens eldste tempel” er død

Hans Olav Arnesen      |      21/07/2014

Mannen som oppdaget verdens eldste menneskeskapte helligsted er død. Hans livsverk vil likevel prege oss i overskuelig fremtid. 

Av Hans Olav Arnesen

1024px-Göbekli_Tepe,_Urfa

Göbekli Tepe-Wikimedia Commons.

Klaus Schmidt er død.

Schmidt er arkeologen som oppdaget ritualsenteret Göbekli Tepe i det sørvestlige Lilleasia. Dette funnet har endret måten vi tenker rundt spørsmålet om sivilisasjonens opprinnelse.

Utgravningene ved Göbekli Tepe har nemlig avdekket elleve- tolvtusen år gamle bygninger og monumenter (fra 10 000-9000 f.Kr.). Disse bygningene antas å ha blitt brukt i religiøse ritualer, ikke til å huse en permanent bosetning. Ettersom bygningene ikke viser spor av å være reist av en jordbrukskultur kan det tyde på at flere trekk ved det vi betegner som sivilisasjon oppstod før kultiveringen av matplanter skal ha gjort oss bofaste. Kun frø fra viltlevende planter har blitt funnet ved utgravningsstedet.

Avbildningene på søylene ved Göbekli Tepe er også talende. De viser ikke dyr som egner seg til å temmes, men istedet rov- og åtseldyr, slanger og araknider.

Det har gitt utspring til en teori om at det var det økt sosial samhandling, og en mer komplisert  hierarkisk organisering ulike jegerkulturer imellom, som stimulerte til etableringen av fastboende jordbruk fremfor andre veien. Og religionen spilte øyensynlig en nøkkelrolle i det stadig tettere samspillet mellom jegergruppene, blant annet gjennom krevende fellesprosjekter som reisningen av store kultbygninger ved Göbekli Tepe. Kanskje var det altså ikke jordbruket som la grunnlaget for organisert religion, men en relativt avansert religiøs praksis og organisasjonsstruktur som ledet til det organiserte jordbruket, og alt som siden fulgte.

Grovt forenklet og satt på spissen kan man dermed hevde at religionen, ikke den såkalte jordbruksrevolusjonen, var kilden til sivilisasjon.

Lenker: 

Les mer om arkeologi på Religioner.no: 

 

 , , ,