Aktuelt

Australias første helgen blir varslernes beskytter

Hans Olav Arnesen      |      30/09/2010

En nonne som varslet om seksuelle overgrep blir Australias første helgen. 

Av Hans Olav Arnesen

Mary MacKillop – Wikimedia Commons

Religion News Service kan informere om at den første australskfødte, katolske helgen allerede har blitt fått den uoffisielle tittelen, “varslernes skytshelgen”.  Mary MacKillop vil ikke offisielt bli kanonisert før 17 oktober, men hennes noe spesielle bakgrunn gjør henne svært velkommen etter de mange skandalene som har herjet den katolske kirken i de siste årene.

McKillop var medgrunnlegger av en nonneorden i Australia, the Sisters of Saint Joseph of the Sacred Heart, som dedikerte seg til omsorg for de fattige og utdannelse av barn. McKillop arbeidet under harde kår i den australske villmarken, men en dag ble hun bannlyst. Selv om årsaken til bannlysingen aldri har blitt offentliggjort, er fader Paul Gardiner, som har stått i spissen for kanoniseringssøknaden, helt klar på at den skyldtes hennes avdekning av seksuelle overgrep på barn. Etter at hun gjorde disse forholdene klart for sine overordnede ble de involverte prestene disiplinert. Dette gjorde en av prestene så rasende at han svor hevn. Bannlysingen ble hevet av den samme biskopen som utstedte den, på hans dødsseng 5 måneder senere.

Dersom Gardiner har rett i at hun ble bannlyst på grunn av sin avdekning av seksuelle overgrep, mener jesuitten James Martin at alle som søker rettferdighet for seksuelle overgrep bør påkalle henne. Fader Martin mener nonnens gjeninntreden på den internasjonale scenen synes bestemt av forsynet, også med tanke på tidspunktet.

Vatikanets talsmann Federico Lombardi, vil derimot ikke være med på å “redusere” McKillops til en varsler av seksuelle overgrep, og mener hennes bidrag til menneskeheten er langt bredere enn som så. Han viser blant annet til innsatsen for aboriginerne, de fattige og barn. Fader Martin peker likevel på at Vatikanet ikke behøver å trekke noen direkte forbindelse mellom St. McKillop og beskyttelsen av overgrepsofre for at det skal bli den nye helgenens rolle. Han trekker frem hvordan helgenen, Damien de Veuster, som pleiet for spedalske har blitt en uoffisiell helgen for AIDS ofre som et tilsvarende eksempel på en helgen som blir  adoptert av den populære katolisismen for å dekke et moderne behov.

 , ,