Aktuelt

Er enden nær?

Religioner       |      01/08/2010

Planetkonstellasjoner vil føre til massive vulkanutbrudd! Eller vil de det?

Vulkanutbrudd skal utslette livet på jorda – Foto: National Park Service. 

Av Hans Olav Arnesen

Vårt Land har kjørt en serie artikler om pastor Arvid Bentsen fra Den internasjonale kristne ambassade Jerusalem, som har spådd jordens undergang på Evangelisenterets landsmøte denne uken. Bentsens undergangsteorier er en blanding av tradisjonell kristen eskatologi og astronomi i det pastoren forestiller seg at en særlig konstellasjon av himmelegemer vil føre til at alle verdens vulkaner vil få simultanutbrudd og tilintetgjøre alt livet på jorden. Selv om pastoren ikke gir noen vitenskapelig forklaring på korrelasjonen mellom himmelegemer og geotermisk aktivitet mener han likevel å stå på trygg grunn.

– Det er jo skremmende, men dette er ikke noen teori. Det vet alle som har greie på det. Ekspertene i Nasa sier at dette vil skje og i Bibelen sier Jesus at det vil skje. “

Pastoren hevder videre at evnen til å se dommedagstegnene henger direkte sammen med graden av kunnskap om Skriften.

– Det kommer an på hvor godt kjent de er med Guds ord. Det står i Bibelen at vi skal se tegn i sol, måne og stjerner. Akkurat når det vil skje, er jeg forsiktig med å si noe om, sier Bentsen.

Religionshistoriker Asbjørn Dyrendal mener Bentsen får en utfordring når dommedagsteoriene viser seg ikke å stemme. I så fall står han i fare for å miste troverdighet blant sine følgesvenner, men Dyrendal mener likevel at vil kunne la seg gjøre å bevare, kanskje til og med styrke Bentsens autoritet dersom han eksempelvis klarer å overbevise sin flokk om at det var deres iherdige bønner til Gud som reddet planeten.

Astrofysikerne mister på sin side lite nattesøvn på bakgrunn av de dystre spådommene Bentsen lanserte på Evangeliesenterets landsmøte. Ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo, mener de at den aktuelle konstellasjonen av himmellegemer i verste fall vil føre til 4 milimeter havstigning, og påpeker at planetene står slik på linje en gang hvert 57 år.

 , , ,