Aktuelt

Forsøkte å drive demoner ut av datteren med varme kniver

Religioner       |      29/01/2012

Av Hans Olav Arnesen

Bourdon,_Sébastien_-_St._Peter_Exorcising_a_Possessed_Woman_-_c._1645

Sébastian Bourdon ca. 1645, St Peters eksorsisme av besatt kvinne – Wikimedia Commons.

Et svensk par ble fredag arrestert for mishandling av sin datter, ifølge Borås Tidning. Pikens far og stemor skal ha vært av den oppfatning at datteren var besatt av demoner. Ved siden av forsøk på eksorsisme skal piken ha mottatt ørefiker og visstnok også blitt brent med oppvarmede kniver. Ett svimerke er det eneste fysiske sporet av mishandlingen. Piken ble også låst inne på et rom for ikke å smitte andre med sine demoner.

Familien hører til den lokale sekten The River, som alt i flere sammenhenger har vekket oppmerksomhet i den lokale pressen. En avhoppere har fortalt til Borås Tidning at sekten tok fullstendig kontroll over livene deres. Sekten ledes av ekteparet Gun og Leo Hartikainen som har nærmest diktatorisk makt over sektmedlemmene. Det ble krevd av dem at de arbeidet for sekten og at de donerte betydelige deler av sin inntekt til fellesskapet. Mange av sektmedlemmene flyttet etterhvert også inn i et hus som opprinnelig var ment som en behandlingsinstitusjon for rusmisbrukere. På den måten fikk pastorekteparet enda strammere kontroll over medlemmene, og pastor Leo Hartikainen kunne når som helst komme inn i sektmedlemmenes rom, uten å banke først.

En annen sak som vakte stor oppsikt var sektens overtakelse av en lokal gård. 82 år gamle Inger Hasselgård skal ha donert bort gården sin til sekten fordi Gud bad henne om det. Opprinnelig hadde hun testamentert bort gården som har vært i familiens eie i fire generasjoner. Pastor Hartikainen overtalte henne istedet til å skrive et gavebrev slik at sekten kunne overta gården umiddelbart. I tillegg fikk han henne til å investere 150 000 svenske kroner til blant annet reparasjon av en traktor. Til gjengjeld fikk Inger tilbud om å flytte inn i hønsehuset, men ble lovet at sekten skulle bygge et lite hus til henne på gården. Huset lot vente på seg og hønsegården fristet lite. Kvinnen har derfor bodd i sitt eget hus, som før, men har nå vært nødt til å betale både strøm og husleie i sitt gamle hjem. Kvinnen  mener nå at hun har blitt lurt og ønsker gården tilbake. Det ønsket har likevel Leo Hartikainen ingen planer om å innfri, med mindre Gud gir ham beskjed om det. Inger selv forklarer seg slik:

“Jeg forstår ikke hvordan jeg kunne gå med på det. Men pastoren hadde slik makt over oss. Du stilte ingen spørsmål.”

Pastoren selv beskriver sin lederstil som bibelsk:

“Jeg er jo en hyrde for fårene. Jeg må klippe dem inne i mellom. Jeg må passe på dem, jeg må beskytte dem.”

“Et får vet kanskje ikke alltid hvorfor hyrden sier saker og ting, det er fordi fåret jo ikke er satt som hyrde.”

Videre påpeker han at det jo strengt tatt ikke er fårene, eller menigheten, som selv velger hvilken pastor eller hyrde man skal ha. Det er det jo Gud som gjør:

“Jeg er en hyrde, kalt av Herren til å være hyrde for denne flokken får. Så er det en annen sak, det er ikke fårene som velger hyrden. Det er Gud som velger sin hyrde til å skjøtte sine får. “

For mange kan dette kanskje vekke minner om pinsemenigheten i Knutby. Det gjør det også for psykologen Rigmor Robért. Hun sammenligner Leo Hartikainen med Åsa Waldau, også kjent som Kristi Brud. Waldau slapp unna fengsel, men nordmannen Helge Fossmo og drapskvinnen, Sara Svensson ble dømt til henholdsvis fengsel og rettspsykiatrisk behandling. Svensson ble sluppet fri i desember i fjor, mens Fossmo ennå sitter i fengsel.

Religioner.no lenker:

Lenker:

 , , , , , ,