Aktuelt

Fred Phelps er død

Hans Olav Arnesen      |      20/03/2014

Verdens mest beryktede homohatende pastor er død. 

Av Hans Olav Arnesen

Fred_Phelps_10-29-2002

Fred Phelps – Wikimedia Commons

Fred Phelps, grunnlegger og leder av Westboro Baptist Church er død, 84 år gammel. Phelps menighet var kjent for sine bannere med antihomofile slagord som “Gud hater homser” og “Takk Gud for døde soldater”.

Det var nettopp ved å presentere sitt lite hyggelige budskap ved soldatbegravelser at Westboro Baptist Church ble den mest infamøse kirken i USA, og trolig verden. Det er vanskelig å finne et mer provoserende sted å fremme et hatbudskap på enn i begravelsen til menn og kvinner som har mistet livet i sitt lands tjeneste. Særlig i USA.

Dødsfallet kommer ikke uventet. Nathan Phelps, et av Freds tretten barn, fortalte at faren lå for døden på en facebookmelding. Nathan er et av fire Phelps-barn som har brutt med Westboro Baptist Church og han er nå ateist og en aktivist for homofile og lesbiskes rettigheter. I facebookmeldingen uttrykte han blandede følelser over at faren lå for døden.

“Jeg er trist over all smerten han forårsaket så mange. Jeg er trist for alle de som vil mist bestefaren og faren de elsket. Og jeg er bitterlig sint over at at min familie hindrer de familimedlennene som dro fra å se ham, og si sine farvel.”

Det er trolig få amerikanere som vil felle tårer for Phelps. Om man skal kunne si noe positivt om den avdøde pastoren må det være at han samlet landet i forakt for sitt budskap, men ikke minst også sine måter å fremme det på. Ved å velge homofile og avdøde soldater som sine mobbeobjekter fikk han grupper som har svært lite til felles til å markere avstand fra ham og menigheten. Alt fra kristne til satanister, og lesbiske og homofile til Ku Klux Klan. Det er noe av en bragd.

Hvor Phelps intense hat mot homofile stammet fra er uvisst, men det har blitt spekulert i om hvorvidt pastoren selv kan være tiltrukket av menn. Denne teorien ble blant annet fremmet av en annen utbryter, Lauren Drain.

Enkelte har spekulert i hvorvidt pastorens begravelse vil bli forstyrret av demonstranter på samme måte som han selv har ødelagt den siste avskjeden for så mange familier. Trolig er likevel denne aksjonsformen så uappetittelig at selv ikke hans ofre vil benytte anledningen til å gjøre gjengjeld.

Det store spørsmålet er hvorvidt Westboro Baptist Church vil overleve uten pastoren, og dersom de gjør det, vil de fortsette med de samme aksjonene som har gjort kirken beryktet verden over?

Religioner.no lenker: 

Lenker: 

 , ,