Aktuelt

Helligdom skal deles mellom muslimer og hinduer

religioner      |      30/09/2010

Omstridt helligdom skal fordeles mellom hinduer og muslimer ifølge en indisk rettskjennelse.

Av Hans Olav Arnesen

Baburmoskéen før ødeleggelsen, sett fra baksiden – Wikimedia Commons

En indisk domstol har, ifølge Jyllandsposten, besluttet å dele det omstridte området i Ayodhya, hvor en moské ble revet ned av hindunasjonalister i 1992. Både hinduer og muslimer skal få hver sin del av landstykket som en gang rommet den ærverdige Baburmoskeen, som ble oppført av mogulkongen, Babur på 1600-tallet.

Konflikten mellom muslimer og hinduer er dels av moderne dato, og stammer fra utviklingen av hindunasjonalisme med røtter fra tiden like før frigjøringen fra Storbritannia, men har også eldre røtter i islamsk imperialisme på det indiske subkontinentet. Ayodhya sies å være fødestedet til guden, Rama, og betegnes som et av hinduisk religions helligste steder. Mest sannsynlig ble det opprinnelige tempelet revet til fordel for en moské, eller overtatt og kraftig modifisert, slik som ofte var tilfellet etter islamske erobringer. En praksis som også har paralleller i kristendommens tradisjon med å reise kirker på gamle hedenske helligdommer, både i Den gamle- og Nye verden.

Hindunasjonalistene ville gjøre om på det de anså som en gammel urett, men lykkes istedet med å skape store uroligheter. I kjølvannet av rivningen krevde sammenstøtene mellom hinduer og muslimer, samt mellom aktivister og politi mer enn 2 000 menneskeliv. Tomten har stått tom inntil denne dommen, men både muslimer og hinduer har varslet at den vil bli anket. Siste kapittel er altså ikke skrevet i denne saken, som vil være avgjørende for forholdet mellom de de to største religiøse tradisjonene i India.

 

 ,