Aktuelt

Hva mener norske trossamfunn om pelsdyroppdrett?

Hans Olav Arnesen      |      10/06/2015

Dyrevernorganisasjonen NOAH har utfordret norske trossamfunn til å klargjøre sitt syn på pelsdyroppdrett. Her kan du lese hva de svarte. 

Pelsdyroppdrett er en omstridt næringsvei i Norge, og mange andre land. NOAH er en av dyrevernsorganisasjonene som arbeider for å forby oppdrett av pelsdyr. For å oppnå det vender de seg blant annet til kjendiser og profilerte støttespillere for å skaffe oppmerksomhet rundt saken.

Pelsdyrsaken er utvilsomt et etisk spørsmål, og, som organisasjonen selv skriver på sin hjemmeside, det er nettopp etiske og moralske spørsmål trossamfunnene ofte engasjerer seg i. Derfor valgte NOAH denne gangen å spørre et knippe norske trossamfunn om deres syn på pelsdyroppdrett.

 

2000px-Den_norske_kirkes_våpen.svg-kopiDen norske kirke

Den norske kirke sendte sitt svar i et brev til NOAH som du kan lese i sin helhet her.

Etikk må gå foran profitt.

«Kirkerådet har blitt utfordret av organisasjonen NOAH – for dyrs rettigheter å tematisere dyrevelferd og dyreetikk. (…) Kirkerådet mener det er svært viktig å lytte til det faginstanser som Norges Veterinærforening, Rådet for Dyreetikk og Veterinærinstituttet tilråder, samt hva forskning sier om pelsdyrenes reelle behov. Etikk må gå foran profitt. Pels er et unødvendig produkt. Den Norske Kirke har også sendt inn sitt høringssvar til Landbruksdep. om støtte til styrt avvikling av pelsdyrnæringen.»

davidsstjerne-kopiDet mosaiske trossamfunn

DMT støtter NOAHs opprop mot pels.

«Jødisk tradisjon legger stor vekt på dyrs velferd. Flere steder i Bibelen får mennesket påbud om å ta hensyn til dyr: Vi skal gi dyr vann før vi selv drikker. Sabbaten, hviledagen, lørdagsfri gjelder også dyrene. Flere rabbinere har sagt at vi ikke skal drepe dyr annet enn til mat (og i noen tilfeller klær/sko). Ofring av dyr sluttet man med for mer enn totusen år siden. Jødisk fokus på dyrevelferd og dyrs lidelser er bakgrunnen for at det er forbudt med jakt og at vi bare kan spise husdyr. DMT støtter NOAHs opprop mot pels.»

IRN-logo-kopiIslamsk Råd Norge 

Også Islamsk Råd Norge sendte sitt svar i et brev som du kan lese her.

Islamsk Råd Norge støtter forslaget om styrt avvikling av pelsdyrnæringen.

«Dyrevelferd er et felles ansvar. Utifra islamske etiske prinsipper for behandling av dyr, fraråder vi enhver form for næring der slik uetisk behandling av dyr forekommer. Det er etter vår oppfatning gode etiske argumenter mot pelsdyroppdrett , og Islamsk Råd Norge støtter forslaget om styrt avvikling av pelsdyrnæringen.»

sikh-logo-kopiUnge Sikher

Unge Sikher valgte å bidra med en egen underskriftskampanje mot pelsdyroppdrett for NOAH, ved siden av å stille seg bak et ønske om avvikling av pelsdyrnæringen.

Pelsdyroppdrett er verken etisk eller moralsk forsvarlig.

«Pelsdyroppdrett er verken etisk eller moralsk forsvarlig. Unge Sikher støtter NOAHs underskriftkampanje mot pels.»

logo-bf-tilpasset-kopiBuddhistforbundet

Pelsdyroppdrett er ikke etisk forsvarlig for buddhismen.

«Buddhismens kjerne er kjærlighet og omtanke for andre, og ikke påføre andre unødig smerte og lidelse. Dette gjelder ikke kun for vår egen art, men alle levende skapninger. Pelsdyroppdrett er ikke etisk forsvarlig for buddhismen og vi støtter NOAHs opprop mot pels, og er for at pelsdyroppdrett avvikles.»

Innlegget ble først publisert på NOAHs hjemmeside.

Religioner.no-lenker: 

 , ,