Aktuelt

Interplanetarisk u-hjelp fra utenomjordiske søsken

Jane Skjoldli      |      10/10/2012

Hva vil de utenomjordiske oss? Er de våre venner, eller er noen av dem fiendtlige? Hvilke budskap skjuler seg i kornsirkler? Hva i all verden har aztekerguden Quetzalcoatl med utenomjordiske sivilisasjoner å gjøre? Dette var noen av temaene som ble tatt opp på UFO-konferansen som ble avholdt i Bergen 5.-7. oktober, drøye 10 uker før 21. desember 2012—en dato med apokalyptiske overtoner. 

Av Jane Skjoldli

våreutenomjordiskevenner.foto_.janeskjoldli (1)

Vennligsinnede utenomjordiske individer representeres billedlig ved illustrasjoner og fotografier. Under bildene står navnene deres og hvor de tenkes å komme fra.

Helgens UFO-konferanse i Gimlehallen er den andre av sitt slag i Bergen og den tredje i Norge. Bergens første UFO-konferanse ble avholdt i mai, mens landets første ble holdt i Oslo, i år 2000. Blant talerne var Rune Øverby, Terje Wulfsberg og Ann-Kristin Normann fra Norge, Pia Knudsen fra Danmark, Timothy Good og Alan Foster fra Storbritannia og Renato Longato fra Peru. I tillegg viste man Patty Greers film «Crop Circles—The Wake-Up Call», som også inkluderte et intervju med Greer som ble utført via Skype.

Besøkstallet lå jevnt på 50-70 personer under konferansen. Ansvarlige for arrangementet var Ann-Kristin Normann og Terje Wulfsberg. I tillegg hadde en hel rekke frivillige stilt opp for å hjelpe til med praktiske anliggender: te- og kaffekoking, vaffelsteking, snittemaking, billettsalg og stands for aktuelle organisasjoner og foreninger. «Når andre tar initiativ er det viktig å stille opp og hjelpe til med det praktiske, det er mye som skal gjøres!» sier Kitty H. B. Kristiansen, kasserer i Norsk organisasjon for studiet av utenomjordisk intelligens (NETI), og frivillig ved konferansen.

Utenomjordisk u-hjelp 

Ifølge Wulfsberg har veldig mange kosmiske sivilisasjoner kommet lengre i sin teknologiske og åndelige utvikling enn oss jordboere. Liv er ikke et eksklusivt jordisk fenomen, fastslår han:

– Liv er et universelt prinsipp og finnes overalt i universet. Det finnes millioner av andre sivilisasjoner og noen av dem velger å ta veien hit. Noen velger å kommunisere med oss, som et slags hjelpeprosjekt på samme måte som eldre søsken passer på yngre søsken, så vil de som er våre eldre søsken og som er kommet mye lengre enn oss, passe på oss som er en yngre, lavere utviklet planet. De driver med planetarisk u-hjelp på samme måte som vi sender utsendinger til u-land.

Utenomjordiske er imidlertid ikke interesserte i å ta kontroll over oss, forsikrer han. De opererer i henhold til en universell kosmisk lov om fri vilje:

– De kommer ikke for å overstyre oss eller ta kontrollen over oss, men kun for å hjelpe oss om vi ønsker hjelp. Derfor er det så viktig at vi vet om den.

Han ser også for seg at jordboere vil kunne sende lignende u-hjelp til andre planeter i fremtiden:

– Vi vil kunne hjelpe andre planeter på et senere tidspunkt, når vi er kommet mye lengre, på en tilsvarende måte som de hjelper oss. Det er klart.

Skepsis og latterliggjøring i mediene

Budskapet om interplanetarisk u-hjelp og andre mål som er blitt identifisert på utenomjordiskes agenda møter imidlertid motstand fra flere hold, men hovedsakelig fra mediene, ifølge arrangørene og flere av foredragsholderne.

Denne motstanden kommer i form av henholdsvis usynliggjøring og latterliggjøring. Det ser ut til at man opplever usynliggjøringen som mest alvorlig. Når UFO-fenomener er synlige i mediene, har man blandede opplevelser av hvordan det fremstilles. Wulfsberg forklarer:

– Emnet er blitt harselert med og latterliggjort i mange år. Det er et av midlene for desinformasjon: å latterliggjøre de som har hatt observasjoner, si at det noe feil med dem, eller å kalle det «små grønne menn fra Mars…» Så derfor, når vi møter noen som kanskje er på samme veien, så forsøker vi å styre unna, for vi ønsker jo å løfte frem informasjon som folk ikke har fått gjennom vanlig media og fremdeles ikke får i stor grad, selv om det er i ferd med å endre seg.

 Det føles som om det har gått ut en propp

Også dekningen av denne konferansen var mildt sagt blandet. Mens Bergens Tidende holdt sin reportasje på et nøkternt nivå, valgte Bergensavisen å gi sin artikkel om Normanns opplevelser overskriften: «Mener hun ble bortført av aliens», som kan oppfattes som karikerende.

Ann-Kristin-Normann-og-Terje-Wulfsberg.foto_.janeskjoldli. (1)

Hovedansvarlige for arrangementet, Ann-Kristin Normann og Terje Wulfsberg.

Medienes holdning er i endring

På spørsmål om hvordan kontaktpersoner og UFO-engasjement fortoner seg på et globalt nivå, svarer Wulfsberg:

– Ut fra det som er blitt kartlagt, vet vi at de fleste som utenomjordiske sivilisasjoner har valgt å kontakte og formidle informasjon til befinner seg i Europa eller i Sør-Amerika. Vi vet veldig lite om det finnes kontaktpersoner i andre deler av verden.

Han påpeker også at det er større åpenhet for UFO-fenomenet i Kina, og trekker frem en episode fra Hang Zhou-flyplassen i 2010:

– [UFOen] hindret flytrafikk i to timer. Det var flere bilder av det som ble lagt ut på internett. Når det samme skjedde i Norge, når Gardermoen ble stengt i mars 2011, i en time eller to, var det bare bortforklaringer fra media. Det siste året har det skjedd en merkbar endring.

Da jeg spurte hvordan de hadde merket endringen, viste Wulfsberg til hvordan UFO-fenomenet er blitt fremstilt i media det siste året:

– NRK hadde nylig et innslag om noen som hadde sett et skip og de hadde forklart akkurat hva de hadde observert og hvordan det hadde sett ut… Folk fikk fortelle hva de hadde opplevd, uten at det ble bortforklart.

Normann forklarer at konferansen som ble avholdt i mai har endret måten mediene dekker slike saker på:

– NRK var her og jeg snakket med Bergens Tidende. På nettsidene [til NRK] var det nettopp historier som de har holdt igjen i mange år, som kom ut nå for noen dager siden. Det føles som om det har gått ut en propp.

Angrepet av utenomjordiske

Stereotypien «små grønne menn fra Mars» er nok velkjent for mange av oss, men på konferansen ble det presentert et langt mer mangfoldig og nyansert bilde av de utenomjordiske. Noen menes å komme fra Venus, Mars og Pleiadene. Andre ville ikke ta stilling til de ulike gruppenes opprinnelsessted. Det er også forskjeller i teknologien til de utenomjordiske sivilisasjonene: Ifølge Øverby besitter blant annet beboere fra planeten Erra tidsreiseteknologi.

Mens noen utenomjordiske tenkes å være interesserte i å hjelpe mennesker i åndelig og/eller teknologisk utvikling, fortelles det også om negative opplevelser som karakteriseres som direkte angrep. Både Øverby og Normann gav vitnesbyrd om slike opplevelser. Under diskusjonen som fulgte Øverbys foredrag fredag, så det imidlertid ut til å være enighet blant deltakerne som uttalte seg; bønn er til stor hjelp i når man opplever slike angrep. Det blir også respektert om man sier «nei» til de negative kreftene når man opplever ubehagelige episoder, fortalte en av deltakerne i salen. Andre mente imidlertid at jorden selv er kommet så langt i sin åndelige utvikling at planeten er beskyttet fra negative utenomjordiske krefter.

Interplanetarisk politikk

Renato-Longato.foto_.janeskjoldli.sept_.2012 (1)

Kosmisk politikk: Søndag ettermiddag forklarte Renato Longato hvordan enkelte utenomjordiske sivilisasjoner er å sammenligne med jordiske supermakter som USA, men på planetarisk skala: metamakter.

Enten de er vennlig innstilt til mennesker eller tenkes å være mer selvisk motivert, er det rom for å snakke om interplanetarisk politikk. Dette var ett av temaene Renato Longato tok opp. Her på jorden har vi opplevd både stormakter og supermakter. I det interplanetariske verdensbildet Longato argumenterte for, finnes tilsvarende maktforhold på interplanetarisk nivå.

Fjærkledde slanger og kornsirkelbudskap

I Fosters og Wulfsbergs foredrag ble kornsirkler presentert som et kommunikasjonsmiddel hvor utenomjordiske bruker visuelle og tekstuelle, gjerne binære, koder for å sende oss beskjeder. Blant budskapene som ble lagt frem i Fosters foredrag var en oversettelse av en binærkodet, diskformet beskjed i en kornsirkel som dukket opp i 2002:

«Vokt dere for de som bærer falske gaver og deres brutte løfter. Mye smerte, men fremdeles tid. [Skadet ord.] Det finnes godhet der ute. Vi motsetter oss bedrageri.»

Under flere foredrag ble det påpekt at budskapene også inkluderer forutsigelser av hendelser i fremtiden.

Crop_circles_wikimedia13

Alan Foster holdt foredrag om kornsirklenes budskap.

Å spise korn fra kornsirkler påvirker personen som spiser det

Det er nær sammenheng mellom hellig geometri og kornsirkler, forklarte Wulfsberg. Kornsirklene sies å ligge på såkalte ley lines eller energilinjer, «jordens akupunkturpunkter». Kreftene som tenkes å være tilknyttet kornsirklene kan også manifesteres materielt: «Å spise korn fra kornsirkler påvirker personen som spiser det,» forklarte han.

Særlig guden Quetzalcoatl, kjent fra aztekisk mytologi, er symbolsk representert i kornsirkler, hevder Wulfsberg. Dette knytter han til ikonografiske fellestrekk mellom aztekiske gudefremstillinger og kornsirklene. Quetzalcoatl, som skal gi seg til kjenne 21. desember, tenkes å være lederen for en gruppe utenomjordiske kalt «Nordics», som ifølge Wulfsberg kommer fra Venus. De har fått navnet fordi de kjennetegnes ved å ha et karakteristisk nordisk menneskelig utseende og sies å ha hatt mye kontakt med mayaene. De gamle egypterne knyttes også til utenomjordiske i form av symbolikk: Pyramidene hevdes å ligge på ley lines og soldisken med vinger, som i egyptologien er en stilistisk fremstilling av solguden Ra, tenkes å være et symbol på en UFO, eller eventuelt planeten Nibiru. Kornsirklenes budskap tolkes ut fra eksisterende mytologiske, numerologiske og ikonografiske systemer.

Det er en tett sammenheng mellom kjernefysiske våpen og UFO-observasjoner

Noe for enhver UFO-interessert

Fredagens tematikk hadde et sterkt metafysisk fokus. Lørdag var det duket for Pia Knudsens foredrag om UFO-observasjoner i forbindelse med NATOs «Operation Mainbrace» i 1952. Med et materiale som inkluderte intervjuer og undersøkelser av arkiverte dokumenter presenterte hun UFO-observasjonene, hvordan de ble fremstilt i media og hva vitnene selv forklarte. Det er en tett sammenheng mellom kjernefysiske våpen og UFO-observasjoner, hevdet hun, og påpekte de hyppige observasjonene foretatt av mannskap på USS Franklin D. Roosevelt—verdens første atomvåpenbærende skip.

janos3 (1)

Rune Øverby fortalte om kontakt med med “folk” fra planeten Janos. Kilde: Galactic.no

Alle foredragsholderne gav vitnesbyrd om episoder hvor de selv hadde observert UFOer eller hatt kontakt med utenomjordiske. Det var gjerne slike opplevelser som tente interessen for temaet. Flere uttrykte også forventninger til den 21. desember. Man ser for seg forskjellige endringer, stort sett til det bedre. Ett syn som lot til å være særlig utbredt, var at store deler av menneskeheten vil nå et nytt nivå i det åndelige hierarkiet. Dette innebærer blant annet at flere mennesker får evner som kun noen få mennesker tidligere var i besittelse av, men hva evnene rent praktisk forventes å bestå av, virket uklart.

Renato Longatos andre foredrag, «Extraterrestrials as a Cosmic Power» ble åpnet på følgende måte:

– The mission of intelligent people is the preservation of life… We have to transcend the UFO phenomenon. We have to adopt a cosmic worldview… The most important contact is not with [the ETs]; it is with ourselves.

Longato, som selv er en kontaktperson, sier han tror hans utenomjordiske møter har vært med hologrammer. Utenomjordiske har såpass avansert kommunikasjonsteknologi at de ikke behøver å reise, forklarte han. Hologrammer er de utenomjordiskes form for e-post.

For arrangørene var det viktig å fremheve mangfoldet i UFO-miljøet. Selv mener de det det viktigste er å finne hensikten med de utenomjordiske besøkene:

– Vi ser det som at det viktigste er å forstå hva som ligger bak. Fenomenet i seg selv er interessant og fascinerende nok; du ser det, eller du møter utenomjordiske individer. Det som er betydningen for oss — hensikten og hvorfor det skjer — er det mye viktigere å få en forståelse for. Foredragsholderne presenterer det ut fra slik de ser det, og det som de fenges av. Vi er jo alle forskjellige.

Vi kommer i hvert fall ikke til å krepere ennå.

Normann mener hemmeligholdet av UFO-observasoner gjør det vanskelig å overbevise folk om eksistensen av utenomjordisk liv:

– Det er vanskelig å få folk til å forstå hva som foregår. Han [Wulfsberg] snakker om de positive og energiene. Jeg snakker om mine opplevelser—både positive og negative—og noen legger frem bevis. Vi utfyller hverandre, for det er en veldig kompleks sak.

Wulfsberg utdyper:

– Det er klart at det må være konkret og faktisk,  for dette er et fenomen du må erfare og oppleve før du kan si at dette er reelt. Så lenge man ikke har gjort erfaringer hvor man har sett et UFO-fenomen vil man kanskje se dette som en helt uaktuell ting, eller man har en viss åpenhet for det. Eller så kommer man her, er litt på gli og får bekreftelse på at det også kan være riktig.»

Interesse og skepsis blant deltagerne

Fire av deltakerne jeg hadde kontakt med fortalte at de tidligere aldri hadde vært med på UFO-konferanser eller lignende arrangementer. De beskrev seg som interesserte, men gav også uttrykk for skepsis. Deltakerne ønsket ikke å bli presentert med fullt navn. Agnes mente det var viktig å sette seg inn i tematikken før man foretar en vurdering. Selv hadde hun et litt annet syn på tematikken:

– Jeg tror [UFO-fenomenet] har noe med det hinsidige å gjøre. Jeg tror på én Gud. Jeg tror ikke på Buddha. Man må kalle det hva man vil, men jeg vet at det hjelper å be… 60% [av dette] kan være mulig, men jeg tror ikke på mer enn 60%.

Siri, en annen deltaker, syntes fenomenet er interessant, men er skeptisk til deler av det som ble fremlagt. «Men der er jo mer mellom himmel og jord,» påpekte hun.

– Jeg tror der er noe. Det behøver ikke være en Gud eller Buddha. Det kan like gjerne være utenomjordiske vesener.

Hun forteller også at hun opplever kornsirklene som litt skremmende. Det var hovedsakelig hennes manns interesse for UFO-fenomener, mayaer og mayakalenderen som hadde ledet henne til konferansen. Blant deltakerne så vel som talerne var det også et visst flertall av menn som var representert. Hva tror Siri og Agnes om tiden vi har i vente?

«Vi kommer i hvert fall ikke til å krepere ennå, men jeg tror vi går inn i nye tider,» sier Agnes. Siri er enig: «Ja, i hvert fall inn i helt annerledes tider. De påstår jo her [på UFO-konferansen] at det skal bli bedre tider.» Vi får håpe de har rett. Det er jo ikke lenge å vente til den 21. desember, og kanskje får vi overnaturlige evner som julegaver i år?

Lenker: 

Religioner.no lenker: 

 ,