Aktuelt

Klimatrusselen bekymrer terrorister

religioner      |      01/10/2010

Selv kaldblodige terrorister bekymrer seg for miljøet. 

Av Hans Olav Arnesen

Den store flommen av Gustav Doré

“Den store flommen” av Gustave Doré. Wikimedia Commons.

 

VG melder at Osama bin Laden har brutt tausheten for første gang siden 25 mars. Ved siden av å gratulere den islamske verden med vel overstått faste, ytrer Al-Qaida lederen sin bekymring for klimakrisen. Spesielt peker han på dens nylige konsekvenser i Pakistan, landet hvor mange mener han idag oppholder seg. Bin Laden hevder at klimakrisen krever langt flere ofre i verden enn det krig gjør. Den nylige avsløringen av terrorplaner i Europa kan muligens tolkes dithen at Al-Qaida svært gjerne skulle sett at det motsatte var tilfellet. Osama bin Laden er forøvrig ikke den eneste religiøse lederen som er bekymret for klimaet.

I fjor vinter kastet britiske geistlige seg på sykkelen og tråkket seg ned Downing Street for å gjøre britiske politikere bevisst på klimatrusselen. En slik måte å aksjonere på synes å være langt mer sympatisk enn de virkemidlene bin Laden er mest kjent for, selv om man motvillig må innrømme at han i kjølvannet av aksjonene i 2001 og de planlagte aksjonene i 2006 lykkes i å redusere den sterkt forurensende lufttrafikken betydelig. I hvert fall for en kort periode.

Andre religiøse menn med religiøs eller politisk makt som er bekymret for klimaet:

 

 , ,