Aktuelt

Koreanere risikerer livet for Jesu gjenkomst

jonathan      |      26/10/2013

Koreanske kristne er villige til å risikere livet for å spre Guds ord i noen av verdens mest misjonsfiendtlige områder. Hvorfor? En forestilling om at koreanere er utvalgt til å fremskynde endetiden kan være en viktig del av forklaringen. 

Av Jonathan Nymoen

40_Window_world_map

10-40 vinduet. Wikimedia Commons.

Sørkoreansk misjon har tidligere nådd verdensnyhetene da det har vært rapportert om flere tilfeller av kidnapping og drap av koreanske utsendinger til land som Pakistan, Afghanistan og Iran. Det stopper likevel ikke kristne koreanere fra å risikere livet for å tilby frelse i Jesu navn. Hva er grunnen til at koreanere synes å være mer villig enn noen andre til å risikere liv og lemmer ved å forkynne det kristne budskap i de kanskje mest misjonsfiendtlige områdene på kloden?

For å kaste litt lys på dette fenomenet kan vi se på to ting. Den første er Korean World Mission Conferance. Det er den største evangeliske misjonskonferansen i verden, og  ble holdt sist i Chicago i 2012. Ett av temaene som ble tatt opp var Douglas Birdsalls forelesning om trusselen islam utgjør for kristen misjonsaktivitet. Islam ses på som den største trusselen, blant annet fordi de også misjonerer.

 En gjennomgående trend er at koreanere, og andre kristne i Asia, ser på seg selv som mye bedre egnet enn amerikanere til å konvertere Midtøsten til kristendommen.

For de koreanske kristnes del utgjør dette en perfekt mulighet. For det første ser vi en trend i Korea-sentrisme innenfor evangeliske grupper i landet. De betrakter Korea som det kommende Sion, og koreanere som det utvalgte folk og de som skal ta over for USA som verdens ledende land innen misjon. Dette er heller ikke så langt ifra sannheten.  Innen 2020 er det beregnet at antall koreanske misjonærer i utlandet vil overgå amerikanerne. Allerede i 2012 hadde Korea sendt ut 20,000 menn og kvinner på Kristi vegne. En gjennomgående trend er at koreanere, og andre kristne i Asia, ser på seg selv som mye bedre egnet enn amerikanere til å konvertere Midtøsten til kristendommen. Spesielt etter 9/11 og World Trade Centre-angrepet.  Hvorfor er dette interessant?

Øst i Kina startet det en bevegelse i såkalte “huskirker” hvor man så for seg en slutt på all misjonering ved fullføre: “Tilbake til Jerusalem”- marsjen. Dette var tenkt som et langt misjoneringsfremstøt langs Silkeveien som skulle nå alle de “urørte”, frelse dem og avslutte det hele i byen der all misjon startet, nemlig Jerusalem. Dette er 10/40 vinduet, et geografisk avgrenset område som befinner seg innenfor den tiende lengdegrad og førtiende breddegrad, og som inkorporerer Nord-Afrika, Midtøsten og viktige  og befolkningsrike deler av Sør- og Øst-Asia. Innenfor disse koordinatene befinner altså de “urørte” seg, som hevdes å ha hatt liten eller ingen eksponering for kristendommens budskap. I tillegg sies mye av området å være forgiftet av en ugudelig tro, islam. Marsjen har allerede nådd alle i Vesten, fra Israel og helt til Øst-Asia, og nå er det på tide til å gjennomføre det siste fremstøtet. Ingen folkeslag er bedre rustet enn koreanerne til å ta dette siste skrittet.

Dette handler ikke lenger om suksess i denne verden og kristen vekst. Det er en guddommelig kamp for verdens frelse.

I virkeligheten er det trolig helt motsatt. Ikke bare blir koreanere ofte sett på som innpåslitne og aggressive, men de ødelegger mulighetene de har til å få tilgang til andre land ved å sette sine egne borgere i fare slik de ofte gjør. Både de koreanske myndighetene og flere “mottakerland”, som Afghanistan og Pakistan har strenge regler for utreise til disse landene. Det er riktignok en generalisering, men koreanere er ikke kjent for å være spesielt tilpasningsdyktige i møtet med andre kulturer, og har heller ikke spesielt mye internasjonal eksponering hjemme.

Allikevel finner man opp nye løsninger på problemet for å utmanøvrere myndighetene. Det er blitt kjent at misjonærer har blitt funnet i data- og utdanningsfasiliteter i flere land i Midtøsten, forkledd som lærere eller IT- betjening. Dette fører også til en interessekonflikt  mellom den koreanske staten og den kristne evangeliske misjonen.

Hvorfor er dette så viktig? Den teologiske forklaringen er at når 10/40 vinduet er omvendt vil tusenårsriket oppstå, Jesus vil komme ned fra himmelen og ondskap skal bli beseiret. Forstår man først hvor viktig dette er for en troende evangelisk kristen kan man se hvorfor en slik krig blir ført. Dette handler ikke lenger om suksess i denne verden og kristen vekst. Det er en guddommelig kamp for verdens frelse.

Det gjenstår likevel å se om evangelistene klarer å bryte ned flere tusen år med tradisjon og tro i flere av de eldste sivilisasjonene som befinner seg på jorda. Enkelt blir det ikke. 

faktatabell.korea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenker: 

 , , , , , ,